Medlemmer

Voksenopplæringsforbundet har 15 godkjente studieforbund som medlemmer.