I Kristelig Folkepartis alternative statsbudjett som ble lansert i dag, reverseres hele det foreslåttet kuttet på 40 millioner kroner til studieforbundene. - Dette er er en høyt prioritert sak for KrF. Vi ønsker oss et samfunn som bygges nedenfra, og da må vi legge forholdene til rette for frivillige organisasjoner, sier utdanningspolitisk talsmann i KrF Anders Tyvand.

31
okt

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem med et kutt på 40 millioner kroner for studieforbundene var det mange i det frivillige organisasjonslivet som reagerte. Les reaksjonen til Frode Rismyhr, generalsekretær i Frilynt Norge, på VOFOs blogg.

20
okt

Studieforbundene får 162 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet i 2015. Det er ned 34 millioner fra i år, en nedgang på 40 millioner eller cirka tjue prosent om du regner med prisstigningen.

8
okt

Kunnskapsdepartementet har satt av 700.000 kroner til norske aktører på voksenopplæringsfeltet som ønsker å opprette samarbeid med organisasjoner i Europa. Disse såkalte såkornmidlene kan brukes til forberedende reiser, og skal gjøre det enklere for norske organisasjoner å ta i bruk store europeiske støtteordninger som Erasmus+.

29
sep

Regjeringen er i gang med arbeidet med en intensjonserklæring for samspill med frivillig sektor. - Det stiller vi oss helhjertet bak, sier generalsekretær i VOFO Gro Holstad. Samtidig er hun kritisk til en del kommuners manglende respekt for loven om gratis undervisningslokaler. Gode intensjoner ikke er nok - her trengs instruksjoner og kanskje reaksjoner mot kommunene fra Regjeringen, skriver Holstad i dette innlegget. Les innlegget her

19
sep

– Det har vist seg vanskelig politisk å få endret kursen mot et mer bærekraftig samfunn, sier Ellen Stavlund, prosjektlederen for en ny og gratis bærekraftutdanning.
– Nå tar de frivillige organisasjonene og folkeopplyserne sats for å ta fatt på utfordringen i politikernes sted.
 

15
sep

Det har vært stor etterspørsel etter VOFOs voksenlærerkurs. Kursene tilbys gratis for alle som jobber med voksnes læring i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. De kan gjennomføres både i samarbeid med VOFOs regionkontorer eller med de enkelte studieforbund, og i høst er seks kurs allerede planlagt. Trenger din region et kurs?

2
sep

1. september overtok Gro Holstad som generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet.

1
sep

Hilde Søraas Grønhovd og VOFO mener at Arendalsuka har potenisiale til å bli en virkelig folkefest for folkestyret, men at vi ikke er der helt ennå. I et leserinnlegg i Agderposten skisserer hun noen gode råd for å skape ei Arendalsuke for alle. Les avisinnlegget på VOFOs blogg.

25
aug

Voksenopplæringsforbundet gjorde sitt for at ikke-formell læring skulle bli en synlig del av Arendalsuka. Se bildebloggen: Slik kurset vi Arendalsuka.

19
aug
Syndiker innhold