Etter regjeringens budsjettforhandling med Venstre og Kristelig Folkeparti er det nå klart at det foreslåtte studieforbundskuttet på 40 millioner reverseres. – Vi må takke Venstre og Krf for at de virkelig sto på kravene i forhandlingene, sier Gro Holstad, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet. – Samtidig har vi sett et eventyrlig engasjement fra grasrota. Dette engasjementet er sterk motivasjon for vårt arbeid videre, sier hun.

24
nov

Ti tusen mennesker, fra over tusen ulike lag og foreninger, har skrevet under på oppropet mot regjeringens studieforbundskutt i statsbudsjettet. I dag overrakte Generalsekretær i VOFO Gro Holstad underskriftene til Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (Venstre). - Vi har lagt merke til engasjementet, og er glade for å vite at vi har mer enn 10 000 i ryggen i denne viktige saken, sa Rotevatn.

10
nov

Venstre gir studieforbundene og VOFO fullt gjennomslag i sitt alternative statsbudsjett. Venstre foreslår å reversere hele kuttet til studieforbundene pluss at de legger til en reell økning på 7,2 millioner kroner. I tillegg reverserer de hele kuttet til VOFO.
- Dette gjør vi fordi Venstre ønsker å satse på dette feltet, sier fungerende leder i KUF-komiteen Iselin Nybø.

3
nov

Voksenopplæringsforbundet har lansert en underskriftskampanje mot forslaget om å kutte 40 millioner av støtten til studieforbundene. - Nå må alle med hjerte for frivillighet og voksnes læring bidra med sin underskrift og spre kampanjen videre, oppfordrer generalsekretær i VOFO Gro Holstad. Les og signér oppropet her

3
nov

I Kristelig Folkepartis alternative statsbudjett som ble lansert i dag, reverseres hele det foreslåttet kuttet på 40 millioner kroner til studieforbundene. - Dette er er en høyt prioritert sak for KrF. Vi ønsker oss et samfunn som bygges nedenfra, og da må vi legge forholdene til rette for frivillige organisasjoner, sier utdanningspolitisk talsmann i KrF Anders Tyvand.

31
okt

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem med et kutt på 40 millioner kroner for studieforbundene var det mange i det frivillige organisasjonslivet som reagerte. Les reaksjonen til Frode Rismyhr, generalsekretær i Frilynt Norge, på VOFOs blogg.

20
okt

Studieforbundene får 162 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet i 2015. Det er ned 34 millioner fra i år, en nedgang på 40 millioner eller cirka tjue prosent om du regner med prisstigningen.

8
okt

Kunnskapsdepartementet har satt av 700.000 kroner til norske aktører på voksenopplæringsfeltet som ønsker å opprette samarbeid med organisasjoner i Europa. Disse såkalte såkornmidlene kan brukes til forberedende reiser, og skal gjøre det enklere for norske organisasjoner å ta i bruk store europeiske støtteordninger som Erasmus+.

29
sep

Regjeringen er i gang med arbeidet med en intensjonserklæring for samspill med frivillig sektor. - Det stiller vi oss helhjertet bak, sier generalsekretær i VOFO Gro Holstad. Samtidig er hun kritisk til en del kommuners manglende respekt for loven om gratis undervisningslokaler. Gode intensjoner ikke er nok - her trengs instruksjoner og kanskje reaksjoner mot kommunene fra Regjeringen, skriver Holstad i dette innlegget. Les innlegget her

19
sep

– Det har vist seg vanskelig politisk å få endret kursen mot et mer bærekraftig samfunn, sier Ellen Stavlund, prosjektlederen for en ny og gratis bærekraftutdanning.
– Nå tar de frivillige organisasjonene og folkeopplyserne sats for å ta fatt på utfordringen i politikernes sted.
 

15
sep
Syndiker innhold