Fag og forskning

Fagartikler på feltet voksnes læring, - om livslang læring, læring for arbeid og gode liv, læring i sivilsamfunnet, folkeopplysning, eldrelæring. Vi tar gjerne imot tips og artikler.