VOFO Nord-Trøndelag

Læringsdagene 2011 i Nord- Trøndelag ble markert med en samling for studieforbundene i fylket på Rock City, Namsos onsdag 23. november.

Rocken og det miljøet som danner fundamentet for Rock City, er gjennom sine organisasjoner en del av studieforbundssystemet.

Æresprisen Kunnskapens tre ble tildelt Randi Stamnes og Astri Hammer.

20
des

Vofo Nord- Trøndelag har avgitt sin høring om Regional planstrategi for Nord- og Sør Trøndelag 2012 - 2016.

Regional planstrategi.

30
nov

Torsdag 22. oktober kl 18.00 - 20.00

13
okt

Ledelse av frivillige organisasjoner, Rica Hotel Stjørdal, lørdag 24. oktober

Kurset Ledelse av frivillige organisasjoner er nr. 5 av i alt 11 kurs som tilbys av VOFO Læring og Kompetanse. Vi har nå vært så heldig å få dette kurset l agt til Trøndelag som en del av Lærlingsdagene.

28
aug

 

 

Folkeuniversitetet kan fra høsten 2009 tilby gratis fagskoleutdanning innen fagområdene

- Psykisk helsevern

- Eldreomsorg - Rehabilitering  

Utdanningen går over 3 semestre med en kombinasjon av nettstøttet undervisning og klasseromssamlinger med lærer. et vil i løpet av studietiden kreves 10 uker i praksis. Studiet er lagt opp slik at det kan kombineres med jobb. Dette er en sikker vei ut i arbeidslivet - jobbene venter på deg!

15
jun

Læringsdagene 2008

Vofo markerte Læringsdagene med et arrangement i Rørvik. Her var det tradisjonelt innslag med planting av â "Kunnskapens tre" av representant fra kommunen. Treet ble symbolsk plantet ved den nye barne- og ungdomsskolen.

Utdeling av ærespris ble gjort ved en IOGT samling i Namsos. Prisen gikk til en entusiastisk pådriver i ulike sammenhenger innen voksenopplæring, Arild Jensen

8
Mai

Rammeverket og grunnleggende ferdigheter - Invitasjon til etterutdanningskurs

Vox inviterer til en rekke etterutdanningskurs som berører rammeverket for grunnleggende ferdigheter på ulike måter. Rammeverket er utarbeidet av Vox i samarbeid med eksterne eksperter på de tre ulike grunnleggende ferdighetene: Lesing og skriving, hverdagsmatematikk og ikt.

9
apr

VOFO Nord- Trøndelag har arbeidet mye med Tronutvalgets innstilling siden den kom i september 2007. 11. oktober samlet VOFO over 30 personer til en regional konferanse på Inderøy der sentrale personer som Sturla Bjerkaker og Kjersti Gangstø deltok og informerte om innstillingen. Videre er det arbeidet i VOFO styret og i styrene i studieforbundene med gjennomgang og forslag til endringer i innstillingen som er sammenfattet som VOFO Nord- Trøndelags høring. Denne er sendt til Fylkeskommunen og VOFO sentralt. Les høringen fra Nord- Trøndelag her …..

5
feb

Årsmøte ble gjennomført 8. april 2008 kl 18.00 Fylkets Hus, Steinkjer

5
feb

Nettsidene til Vofo Nord- Trøndelag er under revidering. De som har aktuelt voksenopplæringsstoff oppfordres til å sende dette til nord.trondelag@vofo.no

6
des
Syndiker innhold