Under frivillighetens spørretime ble norske stortingspolitikere utfordret på sin frivillighetspolitikk. En av de positive overraskelsene var den brede enigheten om at studieforbund bør få momskompensasjon.

27
jun

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets kursserie for frivillige organisasjoner. Høstens program inneholder noe for alle - fra kommunikasjonrådgiveren til styrelederen.

17
jun

Tidligere assisterende generalsekretær i Diabetesforbundet, Gro Holstad, er ansatt som ny generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet. Hun ser frem til å starte arbeidet 1. september år.

4
jun

Forskningsrapporten om studieforbund som Oxford Research publiserte i januar viser at studieforbundenes kurs gir både læringsutbytte og motivasjon. Nå har VOFO laget en ny brosjyre med utdrag fra forskningsrapporten. Brosjyren har fått tittelen "Kurs som virker". Brosjyren kan bestilles gratis hos VOFO på vofo@vofo.no eller telefon 22 41 00 00. Den kan også lastes ned her

28
Mai

Representantskapet i Voksenopplæringsforbundet er stolte over resultatene som ble presentert i forskningsrapporten «En ordning, et mangfold av løsninger – Forskningsprosjekt om studieforbund». Representantskapet mener at tilskuddet til studieforbund må trappes opp betydelig i årene fremover, slik at flere kan få muligheter til å lære og la seg motivere på kurs i studieforbund og frivillige organisasjoner.Les hele uttalelsen fra årsmøtet på bloggen her

27
Mai

15 000 flere deltakere på kurs i studieforbund i 2013 enn i 2012, det viser statistikken som Statistisk sentralbyrå publiserte 13. mai. - De frivillige organisasjonene og studieforbundene tilbyr et enormt spekter av ulike kurs over hele landet, og det er godt å se at stadig flere får nytte av dem, sier generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet Sturla Bjerkaker.

13
Mai

Kan kunnskap endre voksnes holdninger til bærekraftig utvikling? Gjennom et nytt nordisk prosjekt vil Voksenopplæringsforbundet bidra til å gi voksenlærere en grønn etterutdanning - og derfra skal kunnskapen strømme videre.

9
Mai

Sturla Bjerkaker ble 29. april, som første nordmann, valgt inn i «International Adult and Continuing Education Hall of Fame» (IACE). Denne internasjonale æresbevisningen får han blant annet for sitt arbeid med å fremme studieringen og demokratiske læringsformer i norsk og europeisk voksenopplæring.

30
apr

Bli med til Voksenåsen på årskonferanse! 26.-27. mai markerer VOFO grunnlovsjubileet med en konferanse som viser folkeopplysningens rolle for utviklingen av demokrati, folkelige bevegelser og livslang læring for alle. Temaene på konferansen spenner fra historiske tilbakeblikk via dialogpedagogikk til digitalt demokrati og demokratiske læringsformer i dag. Meld deg på innen 12. mai!

29
apr

Før påske skrev Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne en kronikk på NRK Yring med tittelen Læring gjennom hele livet. Der lanserer de en stortingsmelding om livslang læring og utenforskap: - VOFO håper at denne meldinga vil involvere ikke bare skreddersydde opplæringstilbud, men også en strategi for læringsmotivasjon, skriver Hilde Grønhovd i dette blogginnlegget.

24
apr
Syndiker innhold